Pomeranian skall byta valppäls vid 7 månaders ålder – ingen Pomeranian kan anses vara BSD fri” eller ”Alopecia X fri

Skärmdump RAS Pomeranian SKK sida

En Pomeranian hund skall byta valppäls vid 7 månaders ålder – Ingen hund kan anses vara fri från alopeci innan vi fått tillförlitliga gentester. Därför bör uttrycket ”BSD fri” eller ”Alopecia X fri” helt undvikas. Man skall alltså inte säga att en Pomeranian är fri från Alopecia X i så och så många generationer, enligt RAS för Pomeranian, det bör alla uppfödare av rasen veta.

På skärmdumpen ovan ser du till vänster en Pomeranianvalp på 8 månader gammal. Ett typiskt utseende för de valpar/unghundar som har en mycket stor risk att utveckla Alopecia X. Onormalt pälsbyte där endast huvud och ben fått vuxenpäls. Jämför med bilden bredvid

På skärmdumpen ovan ser du till höger en Pomeranianvalp 7 månader gammal. Hela valppälsen är redan bytt på ett normalt sätt där risken att utveckla Alopecia X är mindre.

Utdrag ur Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) för Pomeranian

Beskrivning av sjukligt pälsavfall. Många Pomeranianvalpar eller unghundar får en stor, tjock och tät valp-eller första vuxenpäls som sedan inte fälls och byts ut mot en ny normal päls. När valppälsen blir äldre blir den oelastisk, tovar/filtar sig lätt och känns ”död”. Då det är dags förfällningsperioden ersätts den inte av ny päls, vilket resulterar i att hunden blir mer eller mindre hårlös. På drabbade hundar som hunnit få en vuxenpäls brukar symtomen starta vid svansroten och på baksidan av låren. Håret på svansroten växer inte tillbaka om man klippt det och lårens baksidor glesnar ur. Det är främst hanar som får alopeci även om också tikar kan få det. Detta har gett upphov till spekulationer om att anlaget kanske sitter på X kromosomen, men det är på intet vis klarlagt att så är fallet. Det är också vanligt att de drabbade hundarna är mycket typade (korta, breda nosar och rejäl benstomme).Det är alltså främst en viss typ av Pomeranian som drabbas. Det finns en del tidiga tecken att vara observant på: en överdrivet stor valppäls som är mycket tät, att valpen inte fäller av sin valppäls vid ca 5 månaders ålder utan att den nya pälsen, i bästa fall, kommer upp i den gamla så att man vid ca 6-7 månaders ålder kan se en rand på ryggen av ny päls. En normal frisk Pomeranianpäls är helt utbytt från valppäls till vuxenpäls vid ca 7-8 månaders ålder, medan många av de drabbade hundarna har synlig valpull kvar så sent som vid 9-10 månaders ålder och ibland ännu senare. Vuxna hundar som utvecklar alopeci har ofta en svagt färgad päls som är mjuk med ett alltför stort inslag av underull och glest med täckhår. Under de senaste åren har man provat diverse mediciner för att få tillbaka pälsen.

I Sverige är det ovanligt att veterinärerna skriver ut någon av dessa mediciner då
de har kraftigt negativa biverkningar. Alopeci i sig kan de flesta hundar leva med men
medicineringarnas biverkningar förkortar ofta livslängden markant och på ett ofta
plågsamt sätt. Ett flertal uttryck har skapats i samband med att alopeciproblemen
debatteras mer och mer. Man talar om ”rolling coat” på valpar vilket betyder att
vuxenpälsen växer fram i valppälsen istället för som i den friska varianten där valpen
fäller valppälsen och sedan får en vuxenpäls. Vidare pratar man om ”recoated” vilket
betyder att det är en hund som tappat pälsen, behandlats med mediciner och på så
sätt fått tillbaka päls. Ibland kan sjuka hundar för en kort period, eller mer sällsynt, för
resten av livet, få tillbaka pälsen utan behandling/medicinering. Man skall här vara
klar över att det fortfarande är en hund med alopeci och arvet har inte ändrat sig –
man har bara dolt sjukdomen.
Det kan med stor säkerhet fastslås att dessa sjukdomar är ärftliga men man
känner ännu inte till den exakta arvgången. Innan det finns ett forskningsresultat som
klarlägger arvgången skall man utgå ifrån att båda föräldrarna är bärare.
De hundar som drabbas av sjukligt håravfall är sällan över 5 år. Vanligast är att
sjukdomen visar sig i 1 – 4 års ålder. Rekommendationen att använda äldre hanar
på över 5 år i aveln grundar sig på att ytterst få hundar utvecklar alopeci senare än
så. Att använda en äldre hane med frisk päls talar dock bara om att just den hunden
inte utvecklat alopeci däremot kan den fortfarande vara anlagsbärare. Ingen hund
kan anses vara fri från alopeci innan vi fått tillförlitliga gentester. Därför bör uttrycket
”BSD fri” eller ”Alopecia X fri” helt undvikas.
Felaktiga pälsar nämns som
observandum i SRD – Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, är ett
kommenterande komplement till standarderna och har målsättningen att öka
domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

Du kan läsa hela RAS för Pomeranian i pdf fil här nedan

SVERIGES GULLIGASTE HUND

Den här sidan ägs av Kennel Black Orange’s och Tom Puss Pomeranian 

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

40 procent av hundarna har tandsten – Svensk hundtandvård har kartlagts

Hund med tandsten, tandköttsinflammation och tandfraktur. Foto: Peter Rutherhagen

Dålig tandhälsa, i form av bland annat tandsten och tandlossning, är vanligt bland svenska hundar och störst är problemen i vissa småvuxna raser. Och väldigt få hundägare borstar tänderna på hunden varje dag. Det visar Karolina Enlund i sin doktorsavhandling, som bygger på en stor enkätstudie riktad till såväl hundägare som personal på djurkliniker.

Tandköttsinflammation och tandlossning är mycket vanligt hos hundar – precis som hos människor – och över 80 procent av alla hundar över tre år anses vara drabbade. Trots detta har vi tidigare haft ganska dålig kunskap om hur hundägare sköter om sina hundars tänder.

Nu redovisar veterinär Karolina Enlund från SLU sitt doktorsarbete, där hon har kartlagt hundtandvården i Sverige genom enkätundersökningar riktade till hundägare, veterinärer och djursjukskötare. Nästan 70 000 personer svarade på enkäterna och intresset och engagemanget för ämnet var enormt.

Ovanligt med daglig tandborstning

Sjukdomarna innebär en inflammation av vävnaden runt tanden och kan så småningom leda till att tänder förloras. Det bästa sättet att förebygga tandlossning är daglig tandborstning, men trots det var det bara 4 procent av hundägarna som uppgav att de borstar tänderna på sin hund varje dag. Den del av avhandlingen som rör tandborstning har redovisats i ett tidigare pressmeddelande.

Många har tandsten

I avhandlingen framgår också att nästan 40 procent av hundarna har tandsten i någon utsträckning. Och var tionde hundägare visste faktiskt inte om hunden hade tandsten. Ett skäl till det kan vara att de inte känner till hur tandsten ser ut, men det visade sig också att 25 procent av ägarna hade svårt att undersöka hundens tänder. Allra svårast upplevde ägare till raserna mops (71 %), chihuahua (52 %) och yorkshireterrier (50 %) att det var. Den vanligaste orsaken var att hunden inte ville samarbeta.

– Vi tror att det behövs mer information och hjälp till hundägare, och mer träning tidigt i hundens liv för att kunna upptäcka eventuella problem i tid, säger Karolina Enlund.

Dålig andedräkt kan vara ett symptom

Det var nämligen också vanligt med symtom som enligt tidigare forskning kan kopplas till inflammation i munnen, såsom dålig andedräkt och lättblödande tandkött. Hälften av hundägarna upplevde att hunden hade dålig andedräkt i viss utsträckning. Av de hundägare (ungefär hälften) som någon gång ibland gjorde rent i hundens mun med tandborste eller dylikt var det fler än en tredjedel som upplevde blödande tandkött ibland, vilket oftast beror på att hunden har tandköttsinflammation orsakad av att tänderna borstas alltför sällan.

– Inflammationen kan komma tillbaka så snart som efter bara ett par dagar utan tandborstning, säger Karolina Enlund.

Tandlossning vanligast bland småvuxna raser

Av samtliga hundar över 6 år hade 19 procent drabbats av tandlossning enligt ägarna, men i vissa raser var det betydligt vanligare, bland annat chihuahua (68 %) och mops (64 %). Mörkertalet tros ändå vara stort, eftersom tidigare studier har visat en ännu högre andel hundar med tandlossning.

Bäst tandhälsa hos hundarna rapporterades från ägare av schäfer, flatcoated retriever och rottweiler. Sämst tandhälsa rapporterades från ägare av chihuhua, yorkshireterrier, chinese crested, dvärg/toy-pudel, cavalier king charles spaniel och mops. Detta överensstämmer med andra studier som har visat att små raser har ökad risk att drabbas av tandlossning.

Tandborstning på hund. Foto: Peter Rutherhagen

Viktigt upptäcka problem i tid

Bara 13 procent av hundarna hade någon gång sövts hos veterinär för tandrengöring, trots att regelbunden undersökning och rengöring under narkos rekommenderas för att problem med tänderna ska kunna upptäckas innan det har gått för långt – motsvarande den vård som vi människor får hos tandhygienister.

– Avhandlingen visar hur viktigt det är med kunskap, för både hundägare och djursjukvårdspersonal. Den behövs för att förbättra den förebyggande hemtandvården, för att känna igen tecken på dålig tandhälsa och för att kunna vidta rätt åtgärder i tid. Det skulle kunna förbättra hundars tandhälsa och allmänna välmående väsentligt.

Diagram som visar att 46,7 procent av hundägarna borstar aldrig hundens tänder

Diagram som visar hur hundägare svarade på frågan ”Hur ofta under den senaste månaden har du borstat din hunds tänder med tandborste?”.

Länk till avhandlingen (pdf)
https://pub.epsilon.slu.se/23249/

Källa: Pressmeddelande SLU

SVERIGES GULLIGASTE HUND

Den här sidan ägs av Kennel Black Orange’s och Tom Puss Pomeranian 

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Tusentals hundar drabbas av kräkningar och diarré – hur behandlar man?

Är hunden dålig i magen? Kräkningar och diarréer är några av hundens vanligaste sjukdomar som drabbar tusentals svenska hundar årligen.

Varje år söker flera tusen hundar veterinärvård på grund av kräkningar och diarré, men mörkertalet är betydligt mycket större eftersom många hundägare ofta kan häva problemet utan att kontakta veterinär. De flesta kräkningar och diarréer brukar ge sig efter ett par dagar med hjälp av diet under några dagar men det gäller att vara uppmärksam på allvarligare symtom.

Hur ska jag behandla mitt husdjur med gastroenterit?


Historiskt har rekommendationen för behandling av magsjuka varit att fasta djuret under 24-48 timmar och därefter introducera mild, ofta kokt kost. Nya studier¹ har dock visat att detta tillvägagångssätt i själva verket kan förlänga sjukdomstiden! Ge hunden Oralade vid mag och tarmproblem, läs mera här

  • Att fasta minskar energiintaget och saktar också ner återhämtningen.
  • Att fasta ökar risken för att en infektion tar sig genom tarmväggen och sprider sig.
  • Att fasta ökar risken för uttorkning viket förlänger illamåendet och saktar ner återhämtningen.

Tips så använder du Oralade

Vi har alltid Oralade hemma, den håller öppnad 3 dagar i kylen, i annat fall kan du frysa in Oralade som iskuber i frysen och alltid ha det hemma vid behov. Vi ger Oralade på sommaren då det är väldigt varmt om hunden riskerar att torka ut. Perfekt till valpar som är åksjuka, efter en biltur om valpen har kräkts så återhämtar sig valpen väldigt fort, då den får dricka lite Oralade.

Vid symtom som påverkat allmäntillstånd, feber, frekvent diarré och blodig diarré – sök hjälp av en fysisk veterinär.

SVERIGES GULLIGASTE HUND

Den här sidan ägs av Kennel Black Orange’s och Tom Puss Pomeranian 

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Frågor & svar om covid-19 på djur

Smittar SARS-CoV-2 från djur till människa?

Vad är släktskapet mellan människans och djurens coronavirus? Har man sett sjuka hundar och katter i Sverige? Varför blir olika djur olika sjuka? Förändras viruset vid smitta från djur till människa? I Sverige hade vi utbrott från mink – var det samma virus som orsakade virus hos människa? Bör svenska djurägare vara oroliga? Utifrån dagens djurskötsel – finns det risk för mer pandemier?

Alla dessa frågor får du svar på om du tittar på videon från SVA nedan.

För mer information kring SARS-CoV-2 hos djur, se gärna länken till SVA här

SVERIGES GULLIGASTE HUND

Den här sidan ägs av Kennel Black Orange’s och Tom Puss Pomeranian 

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Vi ger B-vitamin och öljäst mot fästingar

SP STANDARDT PRODUKTER AB

Vi ger inga giftiga fästingpreparat till våra hundar mot fästingar, vi håller oss borta från höga gräs och ger hundarna Standardt Päls B-vita som innehåller öljäst vilket fästingar ser ut att inte gilla.

Kom ihåg att kolla igenom hundens päls varje dag så att du ser att den är fri från fästingar. Vi har dock sett att våra hundar endast har fått någon enstaka fästing sedan vi började med Päls B-vita.

Så tar du bort fästingen på din hund

Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att hunden får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är ingen mening att smörja eller badda något på fästingen innan den tas bort.

  • Använd gärna en pincett eller en fästingborttagare.
  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök att se till att hela fästingen följer med.
  • Efter några dagar kan en liten inflammation vid bettstället uppstå. Då kan det klia och bli rött i ett par dagar.

Standardt PÄLS B-VITA är en Svenskutvecklad-/tillverkad produkt, registrerat och godkänd av Jordbruksverket. Innehåller enbart råvaror som är kontrollerade och godkända enligt Svenska normer, regler och lagar.

Vitaminer & mineraler/spårämnen kan bidra till

– Pälskondition – Pigment – Hud – Klor Kostrelaterade problem kan bidra till – Sämre pälssättning/pigment. – Kraftig fällning. – Glanlös/livlös päls. – Spröda klor.

Vill du ha ett ytterligare pälstillskott till Päls B-vita så rekommenderar vi Nutrolin Skin&Coat då har du det absolut bästa för din hunds hud och päls.

Kennel Black Orange’s och Tom Puss Pomeranian rekommenderar Päls B-vita mot fästingar och Nutrolin Skin & Coat för optimal päls och hud kondition.

SVERIGES GULLIGASTE HUND

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Black Orange’s Million Dollar Boy

Bambis vackra son ”Simba” Black Orange’s Million Dollar Boy, har blivit drygt 7 månader på denna bild, en stilig kille med charm.

Kolla videon nedan på finaste Simba som kommer från Kennel Black Orange’s Pomeranian och ägs av härliga Anette och Ronny.

SVERIGES GULLIGASTE HUND

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Fem anledningar till att folk skaffar hund

Hunden har varit människans bästa vän i nästan 15 000 år – och i samband med att vårt samhälle hela tiden förändras, får vår fyrbenta bästis alltid nya syften. Idag mer än någonsin är det hundens personlighet som främjar vårt individuella liv. Här kommer fem anledningar till att folk skaffar hund idag.

De är pålitliga och lojala

Det som kännetecknar vänner är att man kan lita på dem i vått och torrt. Hundar har en förmåga att alltid vara där, oavsett vilka utmaningar livet ställer oss. Vi kan alltid räkna med att den är på plats för att se en igenom svårigheter, helt utan klagomål. Att ha en så lojal vän vid sin sida lyfter levnadsstandarden enormt, och kan mycket väl vara anledningen till att hundägare har längre livslängd.

Vardagsnöjen blir bättre med hund

Typiska aktiviteter som vi normalt sett ägnar oss åt själva blir mer givande när vi har en hund omkring oss, även om hunden själv inte deltar aktivt i nöjet. Och även om de inte är särskilt intresserade är den positiva energin trevlig att ta in när man själv roar sig. Oavsett om man kollar serier på Netflix, streamar sport på https://se.unibet.tv/ eller ser nyheterna på TV, kan det vara lite trevligare om hunden är i närheten. Sedan händer det även att hundarna själva är nyfikna på vad som händer på TV:n, vilket förklaras med att de stimuleras av olika bildrörelser och ljud. Och detta gäller förstås oftast när det visas andra hundar, eller när det sägs uppmuntrande ord.

De lyfter vårt sociala liv

Hunden ser till att vi aldrig känner oss ensamma, vilket också kan inspirera oss till att ge oss in i sociala sammanhang med andra människor. Och de fungerar även som en stöttepelare när man interagerar med främlingar, inte bara för att för deras historiska roll som människans beskyddare, utan också för sin kapacitet att stärka vår självsäkerhet. En hunds attraktionskraft kan dessutom få andra människor att våga gå fram och socialisera med en, så de kan alltså hjälpa ägaren att utöka sitt sociala nätverk.

De gör oss mer aktiva

De olika hundraserna har också olika mycket behov av fysisk aktivitet. Men samtliga har gemensamt att de behöver tas ut på promenader med jämna mellanrum. Som hundägare har man därmed alltid incitament att leva aktivt, och tillgodose hundens behov av att få utlopp för energi. Då vi människor, precis som hunden, behöver regelbunden fysisk aktivitet för att må bra kan införskaffandet av en hund ses som en investering i sin egen hälsa.

De ger oss ansvar och syfte

Att ta hand om en hund är ett stort ansvar. Och de kräver såväl uppmärksamhet som tålamod och kunskap. På många sätt är det en utmaning att vara hundägare, men en främjande sådan, då utmaningar har en tendens att göra att vi utvecklas som personer. En av de främsta anledningarna till att skaffa hund är just för att det ger oss ett syfte, något som vi måste göra, och som hjälper oss att blir bättre.

Anledningar till att folk skaffar hund:

● De är lojala kompanjoner

● De främjar vårt sociala liv

● De gör vanliga nöjen mer njutbara

● De bidrar till ett aktivt liv

● De ger oss ett syfte

Sponsrad artikel 

SVERIGES GULLIGASTE HUND

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Bilstol för hund från Dashing Dogs – alla hundar gillar inte att åka i hundbur

Foto: Dashing Dogs

När man åker bil med hunden så är det lag på att hunden ska sitta fastspänd vid färd. Alla hundar gillar inte att sitta i bur, en del hundar föredrar att sitta fastspänd i bilbälte.

Dashing Dogs fina bilstolar till hund är mycket populära till de mindre hundarna då de även kommer upp en bit i dem och får en bättre överblick över det som finns utanför. Vid färd spänner man fast bilbädden i bältet och hundens sele i de fastsydda remmarna.

De flesta av bilstolarna hos Dashing Dogs har även matchande sele till hunden som man kan köpa till. Denna hundbädd fäster du med bilbältet så att stolen är väl förankrad i bilsätet. Dessutom finns en rem som du kan fästa runt bilsätet som ytterligare en säkerhet. I hundbädden sitter det fast  2 st koppel för att fästa i hundens sele.

Tyget på bädden är praktiskt och lätt att rengöra då det är avvisande mot smuts, damm och vatten.
Hundbädden är lite som 2-1 eftersom man även kan använda den som bädd hemma, eller när man åker bort till vänner. Tryggt för hunden med en hundbädd som de känner sig trygga i som även kan bli en trygg plats i bilen. Dessutom kommer hunden upp en bit från bilsätet och får bättre sikt under färd.
Maxvikt på hunden är 15 kg på den dubbla hundbilstolen och 10 kg på den enkla.

Foto: Dashing Dogs

SVERIGES GULLIGASTE HUND

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #hund #hundar #hundblogg #dognews #hundvalp #hundraser #hundsaker #hundtillbehör #hundleksaker #hundsängar #hundbur #hunduppfödare #tullverket #dashingdogs #hundbilstol #bilstol_hund #bilstol

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Letar du avelshane till din Pomeranian tik?

Letar du avelshane till din Pomeraniantik, eller har du en Pomeranianhane som du vill låna ut i avel? Då ska du kolla in på Pomeranian till avel Skandinavien gruppen på facebook här

Bjud in alla dina vänner som ha Pomeranian till gruppen, så blir vi flera som kan dela med oss information om vilka hanar som finns till avel. För dig som har en Pomeraiantik och letar avelshane är sidan ett utmärkt ställe att hitta nya snygga hanar.

Pomeranian till avel är gruppen där vi söker/finner hundar till avel för endast renrasiga pomeranian.Alla hundar som läggs in i denna grupp för avel MÅSTE vara renrasiga och godkända avelshundar enligt SKK´s, DKK´s, NKK, FKKs villkor.OBS!! Registreringsnummer skall medfölja annonsen!Även om ni söker en hane till er tik så ska tikens registreringsnummer medfölja så att det går att se om hälsoundersökningar etc är gjorda. Annonser utan registreringsnummer kommer ej att bli godkända.

SVERIGES GULLIGASTE HUND

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #tjolöholm #tjolöholmsslott #blanchebonde #grevinna

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar

Kennel Black Orange’s Pomeranian inbjudna till lunchmöte på Tjolöholms slott

Grevinnan Blanche Bonde, en av Nordens framgångsrikaste hunduppfödare i början av 1900-talet. Igår var Kennel Black Orange’s Susann och Håkan Olhage bjudna till Tjolöholms slott för att titta på gamla foton från Grevinnan Blanche Bondes tid med Dvärgspetsar, som de tidigare kallades.

Slottet har en märklig historia, har du vägarna förbi Kungsbacka kommun så skall du absolut ta en sväng om Tjolöholms slott.

Slottet ligger vid havet i en underbar miljö med vackra strövområde och du kan ta med din hund.

Det finns gott om bänkar och bord nere vid havet där ni kan fika medhavd picknick eller handla fika i cafét i magasinet eller äta lunch i Storstugan.

Vi fick träffa Maria som berättade om Grevinnan Blanche Bondes släkt och visade alla foton på Grevinnans hundar, som Claes Bonde hade överlämnat till slottsarkivet för några månader sedan.

På den tiden var det vanligt att man tog med hunden till fotografen och gjorde riktiga porträtt av hundarna.

Förstås hade vi med oss en av våra Pomeranian hundar, som fick möjligheten att besöka slottet på insidan där Grevinnan Blanche Bondes Dvärgspetsar sprang runt och lekte för över 100 år sedan.

År 1916 registrerade Grevinnan Blanche Bonde kennelnamnet Tjolö, samtidigt importerade hon även Dvärgspetsar från Tyskland till Sverige. Färgen svart låg Grevinnan extra varmt om hjärtat. År 1920 var året som Grevinnan på allvar kom igång med uppfödning av Dvärgspets och det var också då hon importerade den första engelska Pomeranian hunden till Sverige.

Grevinnan hade stora framgångar i utställningsringen, både med hennes importer men också med egen uppfödda hundar, hon sågs ofta som vinnare även i uppfödarklass.

Grevinnan Blanche Bonde hade en speciellt framgångsrik Dvärgspets, Champion hanen Shenley Zulu, som var född år 1919 i England och importerades till Sverige som 1,5 år gammal. Redan år 1921 blev han svensk champion. Grevinnan var vid den tidpunkten den största uppfödaren av svarta Dvärgspetsar i Sverige och välkänd i hela Norden.

På en hundutställning i Göteborg 1923 beskrivs Dvärgspetsen Zulu som att ”ha en storartad päls och en hund mycket nära fullkomligheten”. Vid utställningen i maj 1925 beskrivs Zulu som en ”prima prima hund, den är om möjligt vackrare i år än förut”.

Tjolöholms slott är en fantastisk historisk skatt.

Kolla in på Tjolöholms slotts hemsida

Susann och Håkan Olhage på Tjolöholms slott med Johanna Toftbys Pomeranian Lucy (Black Orange’s Trendsetter)

Läs också Tidigare opublicerade foton på Grevinnan Blanche Bonde och hennes berömda Dvärgspetsar (Pomeranian)

Copy Right Kennel Black Orange’s

SVERIGES GULLIGASTE HUND

#pomeranian #dvärgspets #hunduppfödare #hundblogg #patella #köpavalp #tjolöholm #tjolöholmsslott #blanchebonde #grevinna

Husdjur
Publicerat i Indy – Sveriges gulligaste hund | Lämna en kommentar